Boete door rood rijden protesteren, hoeveel kans maak je?

De politie houdt tegenwoordig het verkeer op de Nederlandse wegen grondig in het oog. Dat is ook nodig, want elk jaar opnieuw gebeuren er op onze wegen jammer genoeg heel wat ongevallen. Voor heel wat van deze ongevallen geldt bovendien dat ze ook nog eens een dodelijke afloop kennen. Er zijn verschillende inbreuken die je kan begaan in het verkeer waar je een (flinke) boete voor kan krijgen. Eén van de situaties waarin dit het geval is, is bijvoorbeeld wanneer je door het rode verkeerslicht rijdt. Een boete door rood rijden wordt gegeven wanneer er een fikse overtreding is begaan waardoor ook de prijs van die boete navenant is. In bepaalde gevallen heb je echter de mogelijkheid om de boete te protesteren. Hoe en waarom? Dat kom je hieronder te weten!

Wie heeft de vaststelling van de boete gedaan?

Wanneer je een boete door rood rijden ontvangt spreekt het voor zich dat de vaststelling op verschillende manieren kan zijn gebeurd. In het verleden gebeurde dat natuurlijk altijd door een agent die toevallig had gezien hoe je door het rode licht rijdt. Verschillende zaken konden in dat geval weerhouden worden om bezwaar aan te tekenen. Misschien had de agent het bijvoorbeeld wel niet goed gezien en was je wel degelijk al door het licht wanneer deze op rood sprong? Of misschien was er wel een andere verzachtende omstandigheid? Ook tegenwoordig is het zo dat je bij een boete door rood rijden opgelegd door een agent nog steeds over een sterke kans beschikt om succesvol bezwaar aan te tekenen. Er is echter nog een andere situatie mogelijk.

Wat wanneer de vaststelling gebeurt door een radar?

Het spreekt voor zich dat er vandaag de dag verspreid over Nederland ook een behoorlijk aantal radars of zogenaamde flitscamera’s zijn terug te vinden. Voor deze toestellen geldt dat ze niet alleen controleren wanneer je te snel rijdt, ook wanneer je door het rode licht rijdt wordt dat vastgesteld. Op dat moment wordt er ook automatisch een foto genomen waardoor er natuurlijk een moeilijk weerlegbaar stukje bewijs bestaat. Heb je een boete door rood rijden ontvangen waarbij de vaststelling niet is gebeurd door een agent, maar wel door een radar? In dat geval zal in de praktijk doorgaans (en vooral ook helaas) vaak blijken dat bezwaar aantekenen weinig succesvol zal zijn.

Hoe kan je een bezwaar aantekenen tegen deze boete?

Heb je een boete door rood rijden ontvangen waar je het absoluut zeker niet mee eens bent? In dat geval kan je daar dus bezwaar tegen aantekenen. Hiervoor moet er een beroep worden gedaan op de diensten van een gespecialiseerde jurist. In eerste instantie zal er altijd door deze jurist worden bekeken of jouw bezwaar kans op slagen heeft of niet. Is dat niet het geval? Dan spreekt het voor zich dat er hier niet meer verder zal worden gegaan. Heeft de jurist het idee dat hier wel mogelijkheden liggen? Dan wordt het natuurlijk een geheel ander verhaal. Let op, bij voorkeur kies je er altijd voor om je bezwaar tegen een boete door rood rijden in te laten dienen door een jurist die werkt op basis van no cure no pay.